среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadków.

Plot Winylowe na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do budowy sztachetki z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane balaski z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy proponowane sztachetki plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий